11 клас

Фізкультура

Виконувати вправи. Переглянути відео

11 клас Завдання на 27.04 – 30.04

П’ятниця, 30.04

Українська література

Опрацювати с. 313-314, виконати 1,3 завдання із рубрики «Діалог із текстом»(с. 314).

Історія

Завдання у гугл класі

Алгебра

Завдання у гугл класі

Астраномія

Тема: Підсистема Галактики та її спіральна структура. Чорна діра.

Інформатика

Завдання у гугл класі

Четверг, 29.04

Українська мова

Повторити все про вставні слова та словосполучення. Виписати з художньої літератури 5 речень із вставними словами.

Українська література

Опрацювати с. 311-312, виконати 2,3 завдання із рубрики «Діалог із текстом»(с. 312).

Алгебра

Розв`язати №2, 3, 6, 8, 9, 10 (ст.178)

Мистецтво

1. Переглянути відео за посланням:

2. Опр. с. 202-203 підручника.

Фізика

Тема: Лабораторна робота №8. Моделювання радіоактивного розпаду

Англійська мова

Узагальнення та систематизація знань з теми «Youth in mind» ( різнорівневі завдання)

Середа, 28.04

Фізика

Тема: Розв’язування задач

Українська мова

Повторити все про однорідні члени речення. Виписати з художньої літератури 5 речень з однорідними членами.

Біологія

Тема Досягнення в медицині.
1 Перегляд відеоуроку 

2 Перегляд відео 

 1. Опрацювати параграф 59
  4 Скласти короткий конспект за відеоуроком

Зарубіжна література

Тема: Провідні  тенденції  в  драматургії  другої  половини  ХХ  століття. Формування  театру  абсурду,  його  провідні  ознаки. Милорад  Павич  «Скляний  равлик».

Українська література

Скласти порівняльну характеристику двох сестер: Ганнусі й Оленки.

Англійська мова

Майбутні плани молоді. Аудіювання та читання.
впр.3 с.224 ( прослухати та доповнити речення); впр.4 с.225-226 (усно); написати есе про свої плани на майбутнє; повт. с.207-215( підгот. до контрольної роботи)

Вівторок, 27.04

Географія

1. Опрацювати §30 підручника

2. Переглянути відеоурок за посиланням:

Українська мова

Повторити все про просте речення. Виписати з художньої літератури 5 простих речень, зробити їх синтаксичний розбір.

Геометрія

Завдання у гугл класі

Українська література

Опрацювати с. 310-311, виконати 2 завдання із рубрики «Діалог із текстом»(с. 311).

Хімія

Завдання у гугл класі

Англійська мова

Проблеми, що турбують підлітків. Повторення лексики та граматики. Впр.1с.223( письмово доповнити текст словами з таблиці); впр.2 с.223 (вибрати правильну форму дієслів і написати речення)

11 клас Завдання на 19.04 – 23.04

П’ятниця, 23.04

Українська література

Прочитати повість Оксани Забужко «Казка про калинову сопілку».

Історія

Тема. Міжнародні відносини наприкінці XX-на початку XXI ст.

 1. Опрацювати параграф 24.
 2. Скласти опорний конспект (8б.)
 3. Висловте своє ставлення до такого явища, як міжнародний тероризм. (3б.)
  (Дати розгорнуту відповідь, можливо з прикладами і своїми коментарями)

Алгебра

Завдання у гугл класі

Астраномія

Тема: Молочний шлях. Будова Галактики. Галактичне населення.

Завдання:

 1. Опрацювати за підручником тему 6 (п.1).
 2. Переглянути відео

3.Усно відповісти на питання після п.1.

Четверг, 22.04

Українська мова

Написати есе «Успіх – це результат безперервної і наполегливої праці».

Українська література

Опрацювати с. 308-309, виконати 3 завдання із рубрики «Діалог із текстом»(с. 309).

Алгебра

Завдання у гугл класі

Мистецтво

1. Переглянути презентацію (у гугл-класі)
2. Опр. с. 190-196 підручника.

Фізика

Англійська мова

Середа, 21.04

Фізика

Тема: Розв’язування задач

Завдання: 1. Повторити §39 підручника.

2.  Розібрати розв’язки задач із відео,  записати розв’язки задач  у зошит.

3. Розібрати розв’язки задач із відео- вправа 39 (задача 3,5).

4. Підготуватися до с.р.:  протон, нейтрон, електрон, їх маса; зарядове, масове число хімічного елемента; визначення кількості електронів, нейтронів, протонів у атомі; ядерні сили, енергія зв’язку, дефект мас, питома енергія зв’язку.

Українська мова

Виконати тести по темі «Наголос» (документ в Гугл класі).

Біологія

Тема Застосування результатів біологічних досліджень у медицині

1. Опрацювати параграф 58
2. Виконати тести (гугл форма)

Зарубіжна література

Тема: Образна система повісті  «Тисяча  журавлів». Еволюція головного героя (Кікудзі). Символіка. Японські уявлення про красу та їх відображення у творі.

Українська література

Постмодернізм як літературне явище. Уважно передивитись відео.

Англійська мова

Молодь та шкідливі звички: за чи проти?
с.213, с.215 ( повторити лексику); впр.4, с.218 (написати есе- пропозицію вирішення однієї з проблем);

Вівторок, 20.04

Географія

1. Опрацювати §29 підручника

2. Переглянути відеоурок за посиланням:

Українська мова

Передивитись уважно відео. Вивчити всі слова, які ми записували в зошити із правильним наголосом.

Геометрія

Завдання у гугл класі

Українська література

Постмодернізм. Опрацювати с. 306, зробити ідейно-художній аналіз вірша С. Жадана «Музика, очерет…».

Хімія

Підготуватися до узагальнюючого уроку по параграфам 37-39.

Англійська мова

Проблеми, що турбують підлітків. С.215 ( перекласти слова та скласти речення з ними); впр.1,2 с.215 (усно);
впр.2,3 с. 218 (письмово заповнити таблицю)

Понеділок, 19.04

Українська мова

Наголос. Записати 10слів із правильним (але для вас незвичним) наголосом. Наголошений голосний виділити великою літерою.

Фізика

Тема: Протонно-нейтронна модель атома. Ядерні сили. Енергія зв’язку

Завдання:

 1. Опрацювати параграф 38 підручника з опорою на відео, презентацію, опорний конспект.

2. Перевірити себе, усно відповівши на контрольні питання після параграфа, на питання розміщені на передостанньому слайді презентації.
3.Розв’язати задачі із презентації. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOY_zi7kO0PV-Xj362Y26dwbaia5uVRGbhmT3dHAALYH0P7g/viewform

Хімія

Підготувати навчальний проект (повідомлення) на тему: Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.

Мистецтво

1. Переглянути презентацію (у гугл-класі)

2. Опр. с. 187-189 підручника.

3. Виконати тестове завдання (у гугл-класі)

Біологія

Тема Сучасні методи селекції тварин, рослин, і мікроорганізмів

1. Опрацювати параграф 56, 57
2 Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=VzeMrmMXLQc
3. Виконати тести

Історія

Тема. Період «розрядки» в міжнародній політиці.

 1. Опрацювати параграф 23.
 2. Дати розгорнуту відповідь на питання розвитку логічної компетентності – 1-5.

Завдання на 12.04 – 16.04

П’ятниця, 16.04

Інформатика

Завдання у гугл класі

Українська література

Опрацювати с. 304-305, виконати 1 і 3 завдання із рубрики «Діалог із текстом»(с. 305).

Історія

Тема. Динаміка «холодної війни». Протистояння НАТО та ОВД.

1. Опрацювати параграф 22.

2. Скласти опорний конспект.

Алгебра

Завдання у гугл класі

Астраномія

Тема: Узагальнення з теми «Зорі»
Завдання: Підготувати повідомлення та розмістити його на дошці (за покликанням в гул класі)

Четверг, 15.04

Українська мова

Повторити тему «Прийменник».

Українська література

Опрацювати с. 302-303, скласти паспорт вірша «Вишиванка».

Алгебра

Завдання у гугл класі

Мистецтво

1. Переглянути презентацію (у гугл-класі)

2. Опр. с. 185-186 підручника.

3. Виконувати пісні композиторів-шестидесятників

Фізика

Тема: Квантово-оптичні генератори (лазери)

Завдання: 1.Опрацювати параграф 38 з опорою на презентацію, відео “Атомна фізика”;

2. Розібрати та записати у зошит розв’язки задач із документа “Задачі”. https://drive.google.com/file/d/1PWfQcte-IVCEQLJSpjT3BR9iir1OgNf-/view?usp=sharing

Англійська мова

Як я почуваюся зараз? С.213 (перекласти та вивч слова) впр.1, с.213 (письмово); впр.3 с.214 (прослухати та прочитати пісню)

Середа, 14.04

Фізика

Тема: Види спектрів. Спектральний аналіз.

Завдання: 1. Опрацюйте §37 з опорою на відео.

2. Складіть опорний конспект з теми.

3. Усно відповісти на контрольні питання після параграфа.

4. Повторити  навчальний матеріал попередньої теми, підготуйтесь до самостійної роботи.

Українська мова

Розвиток зв’язного мовлення. Написати вимоги до культури мовлення.

Біологія

Тема Застосування результатів біологічних досліджень у селекції

1. Опрацювати параграф 55

2. Виконати тести (гугл клас)

Зарубіжна література

Ясунарі Кавабата – лауреат Нобелівської премії. Відображення самобутності японської культури у повісті «Тисяча журавлів».

Роль чайної церемонії в композиції твору.

Українська література

Опрацювати с. 301-302, виконати 1 і 2 завдання із рубрики «Діалог із текстом»(с. 302).

Англійська мова

Повторення граматичного матеріалу. Перегляд відео:

Впр.4,5 с.212 (письмово)

Вівторок, 12.04

Географія

1. Опрацювати §27 підручника

2. Переглянути відеоурок за посиланням:

3. Виконати практичну роботу №5 «Аналіз картограм  народжуваності, смертності, природного приросту, густоти  населення, урбанізації в Україні.» (у гугл-класі)

Українська мова

Розвиток зв’язного мовлення. Написати вимоги до оратора.
Повторити тему «Дієслово»

Геометрія

Завдання у гугл класі

Українська література

Опрацювати с. 300-301, скласти паспорт вірша «Аркан».

Хімія

На сторінці 203, виконати завдання 1,2,3 ” хімія- це життя……”

Англійська мова

Вивчаємо форми Інфінітиву. До вашої уваги відео урок за посиланням впр.2,3 с. 211- 212 (письмово)

Понеділок, 12.04

Українська мова

Повторити тему «Дієприслівник».

Фізика

Тема: Дослід Резерфрда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атома

Завдання:

 1. Опрацювати параграф 36 підручника з опорою на відео, презентацію, опорний конспект.

https://classroom.google.com/u/0/c/MTUwNjAwNzc1NDUx/a/MjgxNzEwOTU5Mzg4/detailshttps://drive.google.com/file/d/1VgEvcIs-6m7cu-pranCbeFzfAKVLAjRT/view

2. Створити свій опорний конспект за інформацією презентації, параграфа підручника, відео:  будова атома на сучасному етапі (скільки електронів, протонів, нейтронів, де вони розміщені в атомі); теорії щодо будови атома, їх назви та час виникнення, що таке йон, що таке ізотоп.
3. Перевірити себе, усно відповівши на контрольні питання після параграфа, на питання розміщені на передостанному слайді презентації.
4.Усно розв’язати задачі на останньому слайді презентації.

Хімія

Опрацювати та законспектувати параграф 39, виконати завдання 4 на сторінці 205.

Мистецтво

1. Переглянути презентацію (у гугл-класі)

2. Опр. с. 183-184 підручника.

3. Створити «Психологічний портрет композитора»

Біологія

Контрольна робота (завдання у гугл класі)

Історія

Завдання у гугл класі

Завдання на 05.04 – 09.04

П’ятниця, 09.04

Інформатика

Завдання у гугл класі

Українська література

Опрацювати с. 300-301, скласти паспорт вірша «Чоловічий танець».

Історія

Завдання у гугл класі

Алгебра

Завдання у гугл класі

Астраномія

Завдання у гугл класі

Четверг, 08.04

Інформатика

Завдання у гугл класі

Українська мова

Повторити тему «Дієприкметник»

Українська література

Опрацювати с. 299.

Алгебра

Завдання у гугл класі

Мистецтво

1. Переглянути презентацію (у гугл-класі)

2. Опрацювати с. 180-182 підручника.

3. Дібрати твори живопису певного художнього стилю, що суголосні творам композиторів «Золотого віку» української музики

Фізика

Англійська мова

Середа, 07.04

Фізика

Завдання у гугл класі

Українська мова

Розбір дієслова як частини мови

Біологія

Практична робота
Тема Оцінка екологічного стану свого регіону
Завдання у гугл класі

Зарубіжна література

Завдання у гугл класі

Українська література

Постмодернізм Опрацювати с. 294-298, дати відповідь на питання в рубриці « Діалоги текстів»(с.298).

Англійська мова

Проблеми молоді та пошук шляхів їх подолання. с.207 ( написати 15 речень із словами з таблиці); впр.5 с.207 ( виконати проєкт, презентацію або колаж)

Вівторок, 06.04

Географія

1. Опрацювати §27 підручника

2. Переглянути відеоурок за посиланням:

3. Виконати тестове завдання (у гугл-класі)

Українська мова

Повторити тему «Дієслово»

Геометрія

Українська література

Контрольна робота Написати твір – роздум на тему «Під чужим небом»(за твором Ервіна Умерова «Самотність»).

Хімія

Англійська мова

Участь молоді у соціальних проєктах.с.207( перекласти слова та вивч.); впр.2 с.204-206( чит.); впр.3,4(в) с.206-207 (письмово)

Понеділок, 05.04

Українська мова

Контрольна робота. Написати зв’язне висловлення

Фізика

Тема: Розв’язування задач на застосування законів фотоефекту. Підготовка до контрольної роботи.

1.Повторити основні терміни, формули із § 33, 34  підручника. Підготуватися до с.р. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXKLMRS4wDk_c7W6yXn7h8Wd5-VkB6z8ndsB-3X87_KN-Dxw/viewform

2.Переглянути  документ за посиланням, розібрати розвязки задач, записати їх у зошит.
https://classroom.google.com/u/0/w/MTUwNjAwNzc1NDUx/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/MTUwNjAwNzc1NDUx/t/all

Хімія

Опрацювати параграф 37, виконати письмово вправи 1,2,3 “знаємо, розуміємо” на сторінці 19

Мистецтво

1. Переглянути презентацію (у гугл-класі)

2. Опрацювати с. 176-179 підручника.

3. Провести дослідження «Історія в піснях мого краю»

Біологія

1. Переглянути відеоурок за посиланням     

2.   Записати результат тесту  “Екологічний слід” 

3. Опрацювати §54    
4 Виконати письмово “Обговорення”

Історія

1. Опрацювати тему «Культурне життя незалежної України»
2. Виконати тестові завдання

Завдання на 29.03 – 02.04

П’ятниця, 02.04

Українська література

Література рідного краю Вивчити напам’ять один вірш поета-земляка ( будь-кого з поетів Миколаївщини).

Історія

Тема. Стан економіки в незалежній Україні.

1. Опрацювати параграф 22, п. 3-6.

2. Повторити параграф 22, п. 1-2.

3. Виконати тестові завдання:

Алгебра

Завдання у гугл класі

Астраномія

Тема: Фізично -змінні зорі.

Завдання: 1.Опрацювати пункт 2 теми 5 з
опорою на презентації.

2.Переглянути відео.

3.Відповісти на питання після пункту

4.Перейти за QR-кодом та ознайомитись із інформацією про планетні системи інших зір.

Четверг, 01.04

Українська мова

Основні способи творення дієслів Опрацювати конспект, виконати тренувальні вправи.

Українська література

Дати письмові відповіді на запитання 4 і 7 (Підручник, с.293, рубрика «Діалог з текстом»).

Алгебра

Завдання у гугл класі

Мистецтво

1. Переглянути відео за посиланням:

2. Опрацювати с. 173-175 підручника.

3. Виконати тестове завдання (у гугл-класі)

Фізика

Тема: Розв’язування задач

Завдання:

1.Повторити параграф 29-34 підручника. Поняття та формули із цих параграфів виносяться на контрольну роботу.

2.Перевірити себе за узагальненою інформацією на ст.208 (пункти 3-5)
підручника.

3.Перегляньте відео. Задачі в тестовій формі розібрати, але не записувати в зошит. Записати розв’язки задач на обчислення.

4.Перегляньте відео. Прослухайте узагальнення інформації про фотоефект. Розв’язки задач запишіть у зошит.

Англійська мова

Узагальнення знань з теми: Мистецтво у житті людини.( завдання к.р. розміщено у гугл класі)

Середа, 31.03

Фізика

Тема: Шкала електромагнітних хвиль

Завдання: Виконати самостійну роботу
https://classroom.google.com/u/0/w/MTUwNjAwNzc1NDUx/t/all
Фото відповідей переслати на електронну адресу
burdeina72luda@gmail.com

2.Опрацювати § 35 підручника з опорою на відео

та заповнити таблицю
https://classroom.google.com/u/0/w/MTUwNjAwNzc1NDUx/t/all

та заповнити таблицю
https://classroom.google.com/u/0/w/MTUwNjAwNzc1NDUx/t/all

Українська мова

Основні способи творення прислівників. Опрацювати конспект, виконати тренувальні вправи.

Біологія

Тема : Червона книга та чорний список видів тварин.

1 Опрацювати §53

2 Переглянути відеоурок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=k6twxFgtn8s2. Виконати тести “Екологічна політика в Україні

Зарубіжна література

Завдання у гугл класі

Українська література

Прочитати оповідання Ервіна Умерова «Самотність».

Англійська мова

Вплив творів мистецтва на формування особистості. Впр.4 с.201-202 (чит.); впр.2 с.201 (письм.); с.172-183 (підгот.до контр.роботи)

Вівторок, 30.03

Географія

1. Опрацювати §18 підручника

2. Переглянути відеоурок за посиланням:

3. Виконати тестове завдання (у гугл-класі)

Українська мова

Творення присвійних прикметників. Опрацювати конспект, виписати з художньої літератури (чи самому придумати) 5 речень із присвійними прикметниками.

Геометрія

Завдання у гугл класі

Українська література

Опрацювати статтю в підручнику про Ервіна Умерова (с. 288-289)

Хімія

Англійська мова

Написання рецензії: стилі та структурні елементи.
Впр.4 с.198 (письм. за зразком на с.193); впр.1 с.200 (усно)

Понеділок, 29.03

Українська мова

Письмовий переказ із творчим завданням.
Виконати вправу 200(1,2,3 завдання).

Фізика

Тема: Розв’язування задач на застосування законів фотоефекту
Завдання:
1.Повторити основні терміни, формули із § 34 підручника.
Підготуватися до с.р.

2.Переглянути документ за посиланням, розібрати розв’язки задач,
записати їх у зошит.
https://drive.google.com/file/d/1Zhkj1oxftsUTQzD1ZSfKO21HkAoBvJv/view?usp

Хімія

Мистецтво

1. Переглянути презентацію за посиланням:

2. Опрацювати с. 167-173 підручника.

3. Творча робота за мотивами картин К. Білокур або М. Приймаченко (фарбами)

Біологія

Тема Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди.

1 Опрацювати §52

2. Переглянути презентацію

3 Скласти опорний конспект

4. Виконати с/р ( підручник біологія 11 клас  Соболь ); ​додаткову інформацію можна отримати на сайті:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#n14

Історія

Тема. Державотворчі процеси.

1. Опрацювати параграф 11, п. 1, 2.

2. Переглянути відео:

3. Скласти опорний конспект. (6б.)

4. Дати розгорнуту відповідь на запитання:

1) Складіть речення, використовуючи поняття: приватизація, «партія влади», «конституційна ніч», Мажоритарна виборча система. (2б.)

2) У чому полягає історичне значення ухвалення Конституції України? (2б.)