1 клас

П’ятниця

09.09.2022 р.

1-А клас

ПредметЗміст роботи Синхронне
навчання/
Асинхронне
навчання
Час роботи
1ЯДС 9.00-
9.35
2Укр. мова 9.55-
10.30
3Математика
11.00-
11.35
4Дизайн і техн. 12.05-
12.40

1-Б клас

ПредметЗміст роботи Синхронне
навчання/
Асинхронне
навчання
Час роботи
1 ЯДС 9.00-
9.35
2Математика 9.55-
10.30
3Укр. мова 11.00-
11.35
4 Дизайн і техн. 12.05-
12.40

Четвер

08.09.2022 р.

1-А клас

ПредметЗміст роботи Синхронне
навчання/
Асинхронне
навчання
Час роботи
1ЯДС9.00-
9.35
2Укр. мова 9.55-
10.30
3Англ. мова 11.00-
11.35
4Муз. мист. 12.05-
12.40
5Фізкультура 13.10-
13.55

1-Б клас

ПредметЗміст роботи Синхронне
навчання/
Асинхронне
навчання
Час роботи
1ЯДС 9.00-
9.35
2Укр. мова 9.55-
10.30
3Фізкультура 11.00-
11.35
4Англ. мова12.05-
12.40
5Муз. мист.13.10-
13.55

Середа

07.09.2022 р.

1-А клас

ПредметЗміст роботи Синхронне
навчання/
Асинхронне
навчання
Час роботи
1Укр. літ.9.00-
9.35
2 Укр. мова 9.55-
10.30
3Англ. мова 11.00-
11.35
4Математика 12.05-
12.40
5Інд. матем./ інд. укр. мова13.10-
13.55

1-Б клас

ПредметЗміст роботи Синхронне
навчання/
Асинхронне
навчання
Час роботи
1 Укр. літ. 9.00-
9.35
2Математика 9.55-
10.30
3Англ. мова 11.00-
11.35
4Укр. мова 12.05-
12.40
5Інд. матем./ інд. укр. мова 13.10-
13.55

Вівторок

06.09.2022 р.

1-А клас

ПредметЗміст роботи Синхронне
навчання/
Асинхронне
навчання
Час роботи
1Укр. літ. 9.00-
9.35
2 Фізкультура 9.55-
10.30
3Математика11.00-
11.35
4ЯДС12.05-
12.40
5Кл. година13.10-
13.55

1-Б клас

ПредметЗміст роботи Синхронне
навчання/
Асинхронне
навчання
Час роботи
1Фізкультура 9.00-
9.35
2Укр. літ.9.55-
10.30
3 Математика 11.00-
11.35
4ЯДС12.05-
12.40
5Кл. година13.10-
13.55

Понеділок

05.09.2022 р.

1-А клас

ПредметЗміст роботиСинхронне
навчання/
Асинхронне
навчання
Час роботи
1Укр. літ.9.00-
9.35
2Математика9.55-
10.30
3Фізкультура 11.00-
11.35
4Укр. мова12.05-
12.40
5Обр. мист.13.10-
13.55

1-Б клас

ПредметЗміст роботи Синхронне
навчання/
Асинхронне
навчання
Час роботи
1Укр. літ.9.00-
9.35
2 Фізкультура 9.55-
10.30
3Математика 11.00-
11.35
4Укр. мова 12.05-
12.40
5Обр. мист.13.10-
13.55