Локальні положення

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ_КІНЕЦЬПІЛЬСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 2024-2028 Р.