Педагогічна рада на тему “Моделювання індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога”

3 листопада в Кінецьпільській гімназії відбулось засідання педагогічної ради на тему: “Моделювання індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога”.

Мета: визначення та аналіз поняття «індивідуальної освітньої траєкторії» як засобу реалізації особистісного підходу до професійного саморозвитку педагога з метою підвищення кваліфікації;  виявлення засобів, шляхів і цілей проектування  та моделювання особистої освітньої траєкторії у контексті цілісної системи безперервної освіти з використанням інноваційних технологій.

Завдання:

  • сформувати модель індивідуальної освітньої траєкторії педагога
  • визначити основні вектори професійного розвитку педагогічного працівника
  • показати засоби та шляхи  проєктування особистої освітньої траєкторії розвитку
  • визначити інструментарій планування та управління безперервною освітою та самоосвітою педагогічних працівників